<div align="center"> <h1>Krajobraz w służbie fortyfikacji</h1> <h3>Konferencja "Krajobraz w służbie fortyfikacji - badania i ochrona wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych fortyfikacji"</h3> <p>konferencja, krajobraz, fortyfikacje, architektura krajobrazu, schron, fort</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://krajobrazfort.cba.pl/" rel="nofollow">krajobrazfort.cba.pl/</a></p> </div>